Česky | English
Logo

Tržní oceňování společností, nehmotného majetku a vybraných aktiv.

Přínos pro klienta:

 • v kontextu fúzí a akvizic, flexibilita při jednání o finančních otázkách a dosažení odpovídající ceny při koupi či prodeji,
 • u vybraných aktiv reflexe tržní hodnoty v ceně i u položek, pro které v daném okamžiku trh neexistuje (ochranné známky, goodwill, atp.)
 • řízení hodnoty – koncentrace na aktiva (i pasiva) a postupy, které hodnotu společnosti v tržním prostředí zvyšují
 • usnadnění převodů aktiv a korektní odhad či stanovení související daňové zátěže

Strategie prodeje či akvizice společnosti

Přínos pro klienta.

 • strukturovaný přístup k organizaci zvolené transakce,
 • stanovení cílů a očekávání, a odhad důsledků transakce před jejím zahájením,
 • návrh postupu pro jednání se strategickými nebo investičními partnery od prvních kontaktů

Poradenství při transakcích

 • načasování procesu prodeje/koupě firmy s ohledem na udržení či zvýšení její hodnoty,
 • strukturování a prezentace informací ze strany prodávajících či kupujících (příprava úvodních informací, informačního memoranda, manažerských prezentací, podnikatelských plánů, finančních podkladů, strukturovaná prezentace záměrů investorů),
 • vliv zjištění z prověrky cílové společnosti (due diligence) na nabídkovou cenu,
 • pomoc při cenových jednáních a jednáních o podmínkách transakce.

Strategické finanční rozhodování a podnikatelský plán

 • hodnocení možností financování rozvoje firmy, stanovení vhodné kapitálové struktury a posouzení únosnosti úvěrového zatížení,
 • zpracování podkladů a dokumentace finanční povahy pro získání finančních zdrojů (úvodní informace, studie proveditelnosti, podnikatelský plán včetně kredibilních výhledů finančního hospodaření)

+420 602 265 813

NB Financial Advisors, s.r.o.


Informační systém vytvořila společnost Primoco Investments.
Doporučujeme: RUSSIAN TRAVELLER.RUCHINESE TRAVELLER.CN, REF.IO, Byznys v Rusku, UAV/STOL