Česky | English
Logo

NB Financial Advisors, s. r. o.

Finančním poradenstvím a asistencí při fúzích a akvizicích se zabýváme již od počátku devadesátých let minulého století.

Zaměřujeme se na finanční aspekty transakcí, oceňování společností a vybraných aktiv, a asistenci při jednání s investory či prodávajícími stranami. Disponujeme zkušenostmi z mezinárodních transakcí velkého rozsahu i znalostmi místního korporátního trhu a segmentu malých a středních podniků.

NB Financial Advisors působí především v České republice, pracovali jsme na projektech na Slovensku, v Rumunsku, v Německu, v Chorvatsku, Litevsku, Maďarsku a ve Velké Británii.

NB Financial Advisors – kvalifikace a odborné služby

NB FINANCIAL ADVISORS, s.r.o. ("NBFA") byla založena počátkem roku 2004 a poskytuje především:

 • finančně-poradenské služby pro strategické rozhodování,
 • asistenci při získávání finančních prostředků z externích zdrojů, a
 • poradenství při fúzích a akvizicích a při vyhledávání strategických partnerů.

Jednou z klíčových aktivit je tržní oceňování podniků a vybraných individuálních aktiv.

Společnost poskytuje odborné služby významným či nadnárodním společnostem působícím v České republice i malým a středním podnikům (SME).

Cílem NB Financial Advisors, s.r.o. je:

 • usnadňovat klientům cesty k potenciálním akvizičním cílům,
 • identifikovat potenciální investory na regionální úrovni, a
 • vyhledávat strategické partnery nebo instituce pro financování rozvoje podnikání ve vybraných segmentech trhu.

Etické standardy

Společnost NBFA dodržuje nejvyšší standardy profesionálního chování a etický kodex globální organizace CFA Institute (odkaz na www.cfainstitute.org).


PhDr. Michal Mareš, MBA CFA – jednatel a zakladatel společnosti

Michal Mareš, CFA založil NB Financial Advisors, s.r.o. v roce 2004. Finančnímu poradenství se věnuje od roku 1991, více než 12 let pracoval v oddělení Corporate Finance firmy PricewaterhouseCoopers. Pracoval na transakcích ve finančním sektoru, v sektoru veřejných služeb a průmyslové výroby. Podílel se například na privatizaci ČSOB pro KBC, řídil privatizaci banky v Litvě, a prodeje či koupě finančních institucí v České republice a v Chorvatsku. Působil rovněž v londýnské kanceláři PricewaterhouseCoopers.

Michal má titul MBA z Rochester Institute of Technology, NY (1992). V roce 1997 se stal pravděpodobně prvním držitelem prestižní mezinárodní kvalifikace Chartered Financial Analyst (CFA) v České republice. Je zástupcem ředitele pro obhospodařování podílových fondů AKRO investiční společnosti, a. s., a členem Rozkladové komise ČNB.


Síť odborných spolupracovníků

NB Financial Advisors spolupracuje na projektech s respektovanými odborníky:

 • CEAG (právní a transakční spolupráce)
  Česká advokátní kancelář Central European Advisory Group (CEAG) působí na trhu od roku 1993 a poskytuje služby v České republice, střední a východní Evropě. CEAG poskytuje právní služby a další služby například v oblasti korporátního, obchodního a pracovního práva, insolvenčního práva, správy pohledávek, fúzí a akvizic a dalších. V rámci svého obchodního oddělení spolupracuje CEAG s vlastníky společností a finančními a strategickými investory při vyhledávání vhodných investičních a akvizičních cílů a investorů.

 • Pavel Dudák (advokát)
  JUDr. Pavel Dudák a advokáti spolupracující v rámci VDNU-legal poskytují širokou nabídku právních služeb zejména v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. Se společností NB Financial Advisors spolupracují jako nezávislí právní poradci.
  vdnu-legal

 • David Krch a Eva Frkalová (daňové poradenství)
  Pan Krch je registrovaný daňový poradce, který do roku 2002 pracoval jako daňový poradce v pražské pobočce společnosti PricewaterhouseCoopers. Pan Krch poskytuje poradenské služby v operativních i transakčních záležitostech zejména pro nadnárodní korporace dlouhodobě působící v ČR. V současné době působí jako nezávislý poradce. Spolupracuje s NB Financial Advisors, Havel,Holásek&Partners a CEAG na vybraných projektech. (www.taxservices.cz)
  Paní Frkalová je daňovou poradkyní a členkou ACCA. Specializuje se na daňovou problematiku právnických osob, mezinárodní daňové právo a fúze a akvizice. Sedm let pracovala v daňovém oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers. Dnes pracuje jako nezávislý poradce.

 • Stephen Lewis (transakce a kapitálové trhy)
  Pan Stephen Lewis je nezávislý poradce v oblasti fúzí a akvizic a kapitálových trhů. Působil jako ředitel pro investiční výzkum v investičních bankách Salomon Brothers Int. Ltd. a Union Bank of Switzerland, Ltd. a ve společnosti CAIB v Londýně. Je registrovaným členem burzy v Londýně a v New Yorku. S NB Financial Advisors spolupracuje především na trasakcích a projektech v sektoru finančních služeb

+420 602 265 813

NB Financial Advisors, s.r.o.


Informační systém vytvořila společnost Primoco Investments.
Doporučujeme: RUSSIAN TRAVELLER.RUCHINESE TRAVELLER.CN, REF.IO, Byznys v Rusku, UAV/STOL