Česky | English
Logo
Pinnacle Central & Eastern Europe Výstavba a řízení nemovitostí Poradenství při formování společného podniku s Merrill Lynch. Poradenství v oblasti finančního řízení.
Kilcullen Kapital Partners Výrobní společnost Poradenství při akvizici významné české společnosti.
Provozovatel internetových portálů se zaměřením na lidské zdroje Ocenění souborů doménových jmen.
Česká výrobní a dopravní společnost střední velikosti Výroba a doprava Podnikatelský plán v souvislosti s uvažovaným rozšířením výrobních a logistických aktivit a následné jednání s významnou českou bankou o restrukturalizaci úvěrů a financování rozvoje firmy.
Významná nadnárodní pojišťovna Pojištovnictví Ocenění provozu české pobočky pojišťovny pro účely reorganizace aktivit a vlastnické struktury.
Komerční pojišťovna Pojištovnictví Podnikatelský plán zaměřený na změnu vlastnické struktury, zvýšení finanční efektivnosti provozu a hodnoty společnosti.
Nadnárodní stavební společnost Stavebnictví Ocenění české stavební společnosti při její akvizici ze strany
Jansen Display Výroba zaklapávacích rámů a produktů pro propagaci Podnikatelský plán, asistence ve finančním řízení společnosti a poradenství při formování společného podniku s německým partnerem.
Nadnárodní plynárenská společnost Dodávky a distribuce zemního plynu Ocenění dceřiných společností v České republice pro převod aktiv a změnu vlastnické struktury.
Zahraniční banka Bankovnictví Podnikatelský plán pro českou dceřinou sspolečnost zaměrený na zvýšení tržní hodnoty.
Dceřiná společnost nadnárodní skupiny Developerská společnost Asistence při získání finančních prostředků pro rozsáhlý developerský projekt v České republice.
Česká distribuční společnost Zařízení pro lékařství Asistence při koupi majoritního podílu ve společnosti managementem (MBO).
Česká velkoobchodní společnost Spotřební zboží Poradenství v oblasti vrcholového řízení společnosti (corporate governance) a hodnocení finančních ukazatelů.
Nadnárodní vodárenská společnost Vodárenství Asistence při uvažovaných akvizicích českých vodárenských společností (Vodovody a kanalizace).
Dceřiná společnost nadnárodní skupiny Developerská společnost Ocenění derivátů určených k zajištění úvěrových rizik.
Významná česká municipalita Bankovnictví Ocenění minoritního podílu v bance s mezinárodní působností.
Vládní instituce i soukromé subjekty Obnovitelné zdroje Participace na studiích proveditelnosti, hodnocení finančních parametrů a nastavení podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů.
Mezinárodní škola Vzdělávání Hodnocení možností financování neziskové vzdělávací instituce.

+420 602 265 813

NB Financial Advisors, s.r.o.


Informační systém vytvořila společnost Primoco Investments.
Doporučujeme: RUSSIAN TRAVELLER.RUCHINESE TRAVELLER.CN, REF.IO, Byznys v Rusku, UAV/STOL